Inici del Contingut

Treball final

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

Aprovada pel Consell de Govern de la UdL el 15 de juny de 2017.

Aprovada pel Consell de Govern de la UdL el 15 de juny de 2017.