Inici del Contingut

Informació general

La coordinadora de pràctiques externes de la doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal és el Ramon Armengol

Requisits del Practicum

Són requisits per a la realització del Practicum:

  • Haver formalitzat i signat el Conveni de cooperació educativa universitat-empresa corresponent i els seus annexes (d’acord al model annex) abans de l’inici del Practicum.

  • Estar matriculat del Practicum.

  • Haver abonat la totalitat de la matrícula abans de realitzar les pràctiques.

  • L’assignatura del Pràcticum és de sisé del Doble Grau en Vet-CPA, Es requereix, com a mínim estar matriculat de tot el cinquè curs del Doble Grau en Vet-CPA

  • Com que l’assignatura del Pràcticum està només en el pla d’estudis del Grau en Ciència i Producció Animal, el programa formatiu ha de ser sobre ciència i producció animal. No podrà ser sobre temes exclusius de veterinària.

Normativa

(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Documents