Top of the page
Start od the content

Resources for learning

UdL webpage: it is available to the general public; it provides all the information about the university, its faculties and activities at http://www.udl.cat

Intranet: it consists in different spaces accessible only for users who own an assigned username, i.e. anyone belonging to any Unit, Faculty, Department or Government Body of the UdL.

E-mail: all the members of the University of Lleida (students, teachers and staff) have an e-mail account available at http://correu.udl.cat

Virtual Campus (SAKAI platform): the virtual campus is a teaching support tool. It makes part-time class attendance and e-learning possible. It is also a support tool that allows students and teachers to have at their disposal all the information needed for the subject (teaching plans, diaries, announcements, on-line activities and forums, among others).

Library: The University of Lleida has a Library and Documentation Service (SBD) recognised by ANECA since 2003 with a quality certificate. http://www.bib.udl.catSBD offers a wide range of services accessible through the Library website.

 • Purchase.

 • Training.

 • Laptops and USB sticks borrowing.

 • Book borrowing.

 • Obtaining documents (SOD in Catalan).

 • Bibliographic information.

 • Informative leaflets.

 • Refworks (an online bibliography management tool).

Digital library: The University of Lleida offers a range of documents that can be browsed on line:

 • Electronic files (dossier-e): it is a set of digitalized materials that aim to complement education, teaching and research.

 • E-books.

 • Electronic magazines browser.

 • Electronic dictionaries.

 • Electronic encyclopaedias .

 • Databases.

 • PhD dissertations.

 • Thematic guides.

 • Virtual libraries.

 • Press.

 • Official newspapers.

 • Digital documents archive.

La biblioteca. La biblioteca aplega els fons que serveixen de suport a la docència i a la recerca dels ensenyaments que s'imparteixen en l'ETSEA. La biblioteca obre de dilluns a divendres, de 9 a 22 h. En període d'exàmens s'obrirà els dissabtes de 9 a 14 h. Per a més informació podeu consultar la seva web.

Salas d'estudi. L'Edifici Principal, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. En ell si troba la sala d’estudi, amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris. Horari de la sala.

Sales d’informàtica :

UbicacióLlocs de treballSistema operatiu
Edif. Principal (*Sala d'usuaris) 47 Windows 8.1
Edif. Principal (Aula 1) 38 Windows 8.1
Edif. Principal (1.12) 18 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.1) 40 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.2) 25 Windows XP

* La Sala d'usuaris es troba en l'edifici A-B, 1a planta i el horari d'obertura és de 9 a 20 h de dilluns a divendres.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici 5. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.